Wednesday, 17 May 2017

दिनांक 


8/5/2017


पिकावर औषध फवारणी साठी लागणाऱ्या औषध प्रमाण ओळखणे ...

fc - 38.36

cui -78 

48 liter par hacter 

समजा 

३८ .३६ x ७८ / ४८ 

२९९२.०८ /४८ 

= ६२.३३५ 

सूत्र 
                                   ( ai )                 ( es )                         ( ai ) 
   
लागणारे  औषध = लागणारे द्रावण x द्रावणाची तीव्रता /  क्रियाशील घटकाचे प्रमाण  फन्गीसाईट - बुरशी नाशक 

इन्शेकटीसाईट - कीटक  नाशक 

Wednesday, 3 May 2017


दिनांक 

३०/४/२०१७ 

                                             पाव तयार करणे .


प्रथम साहित्य  घेणे ....

प्रमाण 
१)मैदा  - ४ kg 
२) इष्ट  - ८० gm 
३ ) साखर - ८० gm 
४ ) मीठ - ८० gm 


प्रथम पीठ माळायचा मशीन मध्ये थोडसा पाणी टाकणे .

त्यानंतर साहित्य ताकने  साखर , मीठ , इष्ट, वगेरे टाकणे .

मशीन चालू करणे .

ते झाल्या नंतर पीठ टाकणे .

चांगल्या प्रकारे MIX करणे .

व मध्ये - मध्ये पाणी देत राहणे . जे कारण  तो फुल ला पाहिजे . 

ते झाल्या नंतर तो काढणे . व परात मध्ये तेल लावून घेणे .

जेणे कारण आपण जेव्हा आपण पीठ ठेवू . 

पीठ काढणे व परात मध्ये ठेवणे .

नंतर त्याला पतेलात ठेवणे . जेणे कारण तो पीठ  फुगेल . १ तास भर तरी ठेवणे .

त्या नंतर   ट्रे ला तेल लावणे .
नंतर  पीठ काढणे .त्याचे सेफ देणे . व  ट्रे मध्ये ठेवणे . 
ते झाल्या नंतर त्या  ट्रे प्लास्टिक च्या कागद नि झाकून ठेवणे . जिथ परंत  पाव फुलत नाही .तेवढा वेळ ठेवणे .

आर्धा १ तासानी काढणे .  व भट्टीत  ठेवणे . पाव बनवण्या साठी ..प्रथम भट्टी मध्ये लाकूड  टाकणे . व पेटवणे .    दिनांक 
३ / ५/ २०१७ 


                                                     pratical 


                     अॅझोला बेड तयार करणे .


उपयोग -: गाय , बकरी , पक्षी  इत्यादी .....

प्रोटीन - २५ ते ३० % 

मिनिरल - २० % 

अलीनो - ७ ते १० % 


fat - ० % 

१ m जागेत आपण साधरणत ७०० ते ८०० gm अॅझोला काढू सकतो .

अॅझोला मध्ये नायट्रोजन चे प्रमाण जास्त आहे .


अॅझोला  जनावराला  दिल्याने काय होते .....

दुधाचे वाढ होते .

अॅझोला दिल्याने साधारणत १ ते २ लिटर दुध मिळते .

त्यांना कोणत्याही प्रकारचा आजार होत नाही .

डेली वापरत असल्याने त्याचा fat वाढते .


*  (लीग्निन) म्हणजे काय ?

जनावर चावत असतात ची प्रकिया त्याला लीग्निन अशे म्हणतात .

अॅझोला बेड ची रुंदी - २ ते ३ 

आणि खोली - १.२५ ते १.५ ft

LENTH - २० ft  ( जास्तीत ज्यात)


५०० MUICRON PLASTIC PEPAR चा वापर करतात .


             * घटक कोणते लागतात * 

              १) माती , गोबर , SSP , मिनिरल , खनिज , मिश्रण इत्यादी .....

         
        
    प्रमाण ( १० ते १५ दिवसात ५ gm होतो  अॅझोला ) 

 
 माती- ३ kg , गोबर -५ kg ,  SSP- ५० gm  , खानिज मिश्रण - ५० gm ,


* गोबर , स्लरी , मिनिरल ,SSP टाकून  बेड  बनवणे . 


                        
* अॅझोला आणत  असताना पेपर मध्ये आणणे .आणि आणत असताना ब्याग खोलुन आणणे . जेणे कारण  तो खराब होवू नये ..

* दररोज पाणी देत राहणे .


अॅझोला पाणी देणे गरजेच आहे .
                 

हाती गवताची लावणी करणे .

दिनांक = २२/०३२०१७ 


१ ) हाथी गवताची लावणी करणे . 

२ ) सुरवातीला पूर्ण मोठे असलेल्या गवताची लहान लहान तुकडे करून घेणे . जेणे करून ते आपल्याला लावण्यासाठी योग्य होतील या  प्रकारे ते कापून घेणे . 

३ ) आता आपण ज्या ठिकाणी ते गवत लावणार आहोत ती जागा कसी आहे म्हणजे सपाट आहे किवा खडे असणारी आहे हे पाहावे . 

४ ) साधारत या साठी जागे सपाट असणे खूप चांगली  असते . कारण आपण पाणी देत असताना आपल्याला जास्त मेहनत करावी लागत नाही आणि ते पाणी पण त्या पूर्ण पने योग्य मिळते म्हणून असी जागा असावी.

५ ) हाती गवत लावल्या नंतर त्याला साधारणत १५ दिवस योग्य प्रमाणे पाणी देत राहणे असे केल्याने ते गवत योग्य प्रमणे जगायला सुरवत करते 

६ ) त्याच प्रमाणे त्याला लागत असलेले खत वेळेवर देणे  पण गरजेचे आहे . 

७ ) आणि एकदा  हाती   गवत चांगल झाले तर त्या पासून आपण खूप वेळा लागवड करू शकतो . 

दिनांक पिझ्झा
१] बेड =मैदा-250gm, तेल-8gm, इस्ट-20

gm,मीठ-10gm, तिल-10gm,ओवा-5gm,जिरे-5gm,पिठीसाखर-30gm,इत्यादी.पूर्ण

 मिक्सकरून मळावे.
त्यानंतर प्लेटलातूप लावून पिठाच्या गोळ्यापासून बेड बनवायचा बेडची जाडी5mm.
व 
तो हवा बंद ठेवावा. 15ते 20 मिनिटासाठी.
२] भाजी बनवण्याची कृती-

भाज्या –ढोबळी मिरची80gm,टोमॅटो150g,फ्लावर30gm, बटाटे 30gm,कांदा 

२०gm,हिरवे मटार 10gm इत्यादी.
मसाले-

चवीनुसार या भाज्यांनुसार मसाल्याचा वापर करून भाजी बनवावी त्यामध्ये तेलाचा प्रमाण 15टक्के असावे.


बेडला टोमॅटो सॉस पसरवून त्यात ही भाजी पसरवणे. भाजीचा थर 3mmअसावा.त्यावर चीज पसरावे.ओवन मध्ये 180सेल्सियसला 15ते20मी ठेवावा.

पिझ्झा बेड तयार झाला आहे कि नाही हे तपासण्यासाठी सुरी घालावी सुरीला पीठाचे मिश्रण चिकटले नाही तर बेड तयार आहे.

पूर्ण पिझ्झा हा साधारण तेल सुकलेला असल्यानंतर काढावा.व तुकडे करावे.


   


Wednesday, 26 April 2017

प्राण्यांचे तापमान मोजणे ...

दिनांक = २६ /०४/२०१७       प्राण्यांचे तापमान मोजणे .....

अ क्र              प्राणी / पक्षी                              tempreture F .


१ )                       कोंबडी                                      १०५ / १०९

२ )                       शेळी                                        १०१ / १०५

३ )                       मेंढी                                         १०० / १०३

४ )                      गाय                                          १०० / १०२

५ )                     म्हशी                                         ९९ / १०१

६ )                    कुत्रा                                            १०० / १०२

७ )                    माणूस                                         ९८.४ / ९८.६
                FORMULA   = C / ५   = F - ३२  / ९


 *              गायीचे तापमान मोजणे            *


                      F  TO C ( CONVERT )


             C  / ५  = F - ३२  / ९


            C / ५  = १०२ - ३२  / ९


           C  / ५ = ७० / ९


           C * ९   = ५ * ७०


          C    = ५ * ७० / ९

           C  = ३५०  / ९

           C  = ३८ . ८८८


             C  =  ३८ . ९८                              

        C to F    (convert)


           c /५ = F-३२ / ९
            
       ३८ .८९ /५  = F-३२/९ 

     तिरकस गुणाकार करणे ...... 

३८.८९= ५ F १६० 

३५० = ५ F - १६० 
५ F= ३५० +१६० /५
F = ५१० /५ 

F = १०२